Våbenanalytiker til National enhed for Særlig Kriminalitet i Aarhus

Politi | Aarhus | DK

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Politi with the position of Våbenanalytiker til National enhed for Særlig Kriminalitet i Aarhus - Politi which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Våbenanalytiker til National enhed for Særlig Kriminalitet i Aarhus - Politi below matches your qualifications. Good Luck: D

Du har en relevant faglig baggrund og besidder en stor teknisk- og gerne lovgivningsmæssig viden inden for våbenområdet (skydevåben og sprængstof)....

Hamster Kombat
Aarhus

Vil du være med til at skabe grundlaget for og understøttelsen af politiets indsatser mod organiserede kriminelle grupperinger og enkeltpersoner, både nationalt og internationalt?

Ønsker du et arbejde, hvor du bliver udfordret på din våbentekniske viden i en meget omskiftelig hverdag? Og vil du tilegne dig kompetencer og viden, som du helt sikkert ikke kan opnå andre steder. Så er denne stilling i Analysesektionen måske noget for dig.

Din nye hverdag
I National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) arbejder vi med de mest komplekse og organiserede kriminalitetsformer.

Du bliver en del af Efterretnings- og Analysecenteret (EAC), som har det nationale ansvar for moniteringen af bl.a. kriminelle grupper og netværk, alvorlig økonomisk kriminalitet samt våben- og narkotikakriminalitet

Vores sektion har til opgave at indhente viden til understøttelse af igangværende og kommende efterforskninger og andre politimæssige indsatser. Vidensindsamlingen sker gennem målrettet monitering af udvalgte kriminalitetsområder, herunder i tæt samarbejde med nationale- og internationale myndigheder og private virksomheder, med henblik på identifikation af kriminelle netværk, enkeltpersoner og nye modi og trends.

Sektionen består af både politiuddannet personale og civilt ansatte med akademisk eller anden relevant faglig baggrund. Sammen udgør vi et stærkt team, som supplerer hinandens kompetencer og derved sætter os i stand til at levere fagligt velfunderede produkter til beslutningsunderstøttelse og kvalificering af andre enheders opgaver.

Du vil komme til at arbejde i et team, som har fokus på våbenområdet (skydevåben og sprængstof) og vil også have et tæt samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center, Sektionen for våben og spor. Derudover vil du til tider indgå i projektorienterede samarbejder med sektionens og NSKs øvrige enheder.

Dine opgaver vil bestå i indsamling, bearbejdning og håndtering af våbendata på tværs af igangværende efterforskninger og øvrige moniteringsområder samt understøttelse af sektionens andre opgaver.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor det sociale fællesskab vægtes, og hvor der samtidig er plads til individuelle hensyn.

Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling inden for efterretnings- og analyseområdet generelt.

Vores nye kollega
Du har en relevant faglig baggrund og besidder en stor teknisk- og gerne lovgivningsmæssig viden inden for våbenområdet (skydevåben og sprængstof). Du kan være uddannet i forsvaret, politiet eller have en anden relevant uddannelse og en stor interesse for våben.

Da en del af stillingen opgaver skal løses i tæt samarbejde med National Kriminalteknisk Center, som har til huse i Glostrup, skal du forvente en del rejseaktivitet mellem Aarhus og Glostrup.

NSK samarbejder i mange sammenhænge med Europol og øvrige lande i Europa, og du må derfor være indstillet på, at der også kan være rejseaktivitet til udlandet. Det forventes derfor, at du har gode engelskkundskaber.

Som person er du opsøgende, proaktiv og deltager aktivt i den samlede opgaveløsning på tværs af fagligheder og kompetencer. Du er socialt anlagt og trives godt i samarbejde med andre mennesker.

Vi lægger vægt på en samlet vurdering af dine personlige og faglige kvalifikationer sammenholdt med din forventede evne til at indgå i sektions opgaveløsning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund ansættes du på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, ansættes du i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Skatteministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt ansættes du på anden relevant overenskomst.

Der er til stillingen knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit arbejdssted bliver National enhed for Særlig Kriminalitet med adresse på Politigården i Aarhus, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C.
Det forventes, at NSK i løbet af 2026 flytter til en lokation i den sydlige del af Aarhus.

Din arbejdstid er 37 timer pr. uge inkl. frokost, og der er flekstid i stillingen. Arbejdstiden ligger primært inden for normal kontortid.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde den under hele din ansættelse.

Stillingen kan besættes, så snart processen for sikkerhedsgodkendelsen er gennemført. Vi forventer at det bliver senest 1. oktober 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 24.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte politikommissær Morten Daugaard på telefon 22 69 10 66. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte rekrutteringskonsulent Sebastian Oehlenschlæger på 6198 6299.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, bedes du uploade en motiveret ansøgning og et CV pr. ansøgt job.

Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så titlen på den stilling du søger fremgår. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter bedes uploadet i pdf-format. Du skal ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du bør slette dokumenterne knyttet dertil.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 31. maj 2024

Ansøg

OM NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i politiet og anklagemyndigheden.

Vi håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet og har egen anklagemyndighed, der fører vores straffesager. Vores efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor vores indsats har den største effekt.

De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

Vi understøtter derudover hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

Vi er ca. 1.200 dedikerede medarbejdere. Vi har forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde, som skaber en god dynamik og alsidighed i vores samarbejde og opgaveløsning.

I NSK har vi fokus på vores opgaveløsning, som kræver høj faglighed og kvalitet i vores arbejde. Vi er en arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere bliver endnu dygtigere, både gennem vores daglige arbejde og udfordringer og via løbende kompetenceudvikling. Derudover vægter vi trivsel, godt samarbejde samt balancen mellem dit job og privatliv højt.

NSK har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.


Information :

  • Company : Politi
  • Position : Våbenanalytiker til National enhed for Særlig Kriminalitet i Aarhus
  • Location : Aarhus
  • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Våbenanalytiker til National enhed for Særlig Kriminalitet i Aarhus job info - Politi Aarhus above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Våbenanalytiker til National enhed for Særlig Kriminalitet i Aarhus job info - Politi Aarhus in 10-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 10-05-2024