Digital læringskonsulent i Præhospitalet

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Region Midtjylland with the position of Digital læringskonsulent i Præhospitalet - Region Midtjylland which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Digital læringskonsulent i Præhospitalet - Region Midtjylland below matches your qualifications. Good Luck: D

Har du multimedieteknisk flair og kan du være drivkraft for produktionen af undervisningsmaterialer i form af grafik, video og lyd? Vi forestiller os, at du:...

Hamster Kombat

Har du multimedieteknisk flair og kan du være drivkraft for produktionen af undervisningsmaterialer i form af grafik, video og lyd? Er du dygtig til at samle trådene og skabe sammenhæng mellem de undervisningsmæssige ambitioner og de tekniske muligheder? Så er det dig vi mangler som digital læringskonsulent i Præhospitalet.

Præhospitalet har ansvaret for det akutte, præhospitale område i Region Midtjylland, herunder ambulancer, akutlægebiler og AMK-vagtcentralen. Vi er en organisation i udvikling, hvor alle vil levere en indsats af højeste kvalitet. Vi har højt til loftet, og der er i høj grad plads til at tage et selvstændigt ansvar.

Du bliver ansat i Uddannelse & Kvalitet, som er en stabsafdeling, der går på tværs af Præhospitalet. Vi står blandt andet for efteruddannelse af alt ambulancepersonale i regionen, og vi understøtter alle områder i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet, herunder de sundhedsfaglige retningslinjer, erstatnings- og klagesagshåndtering, samt kvalitetsmonitorering og dataanalyse.

En central del af afdelingens opgave er kompetenceudvikling af medarbejderne i ambulancerne og de øvrige præhospitale enheder, som i det daglige befinder sig på baser og i biler spredt ud over hele Region Midtjylland. Medarbejderne deltager enkelte gange om året på temadage, hvor de bliver undervist ved tavlen og laver casetræning. Al den øvrige løbende kompetenceudvikling og implementering af nye arbejdsgange, udstyr eller lign., skal ske som en del af den kliniske hverdag uden for et undervisningslokale. Og det er netop her, du som digital læringskonsulent, har en central rolle i at hjælpe med at skabe læring via e-læring, infovideoer, podcast, webinarer, grafiske materialer og lign.

Dine opgaver

Du vil som digital læringskonsulent få ansvaret for produktion og distribution af video, e-læring, podcast og grafiske materialer mv. i tilknytning til vores uddannelsesforløb. Sammen med underviserne og de fagligt ansvarlige skal du være med til at sikre, at den digitale læring spiller sammen med den øvrige uddannelsesaktivitet (holdundervisning, simulationstræning, selvtræning af cases og faglig vejledning i ambulancerne mv.).

Vi har mest erfaring med at bruge e-læring og video, men er også så småt begyndt med at afholde webinar og lave podcast. Det er spændende platforme med mange muligheder, og vi glæder os til at du kommer og sætter dit præg på den videre udvikling af områderne.

Stærkt samarbejde

Du får i afdelingen en flok dygtige og dedikerede kollegaer, som spænder bredt tværfagligt fra sundhedsfaglige til administrative i forskellige funktioner. Særligt de kollegaer, der også arbejder med uddannelse, vil du få et tæt samarbejde med, herunder den digitale læringsgruppe som, for uden dig, består af tre ambulancefaglige vejledere og en uddannelseskoordinator. Vi forestiller os, at du får en koordinerende rolle i læringsgruppen, hvor du med tiden kommer til at sidde med det overordnede overblik og ansvar over området

I stillingen vil der også være tæt samarbejde med både ledere og nøglemedarbejdere i Præhospitalets øvrige afdelinger, såvel som med eksterne samarbejdspartnere.

Vi står med andre ord med en spændende stilling i en organisation, hvor vi vægter samarbejde og vidensdeling på tværs højt. Vi hjælper hinanden – også når vi til tider løber stærkt - og har fokus på, at vi skal have det sjovt og udvikle os undervejs.

Din profil
Din viden og erfaring gør, at du kan varetage flere (gerne alle) facetter af opgaven i relation til digital læring - fra at sikre fremdrift i et projekt, til planlægning, produktion og distribution, samt løbende vedligehold og udvikling.

Det er samtidig helt centralt, at du er teknisk og digital dygtig, samt er klar på at kaste dig ud i at lære nyt, og at du er hurtig til at sætte dig ind i nye tekniske løsninger.

Vi forestiller os, at du:

 • Har en relevant uddannelse inden for f.eks. film- og medievidenskab, sundhed og informatik eller it-didaktisk design
 • Har erfaring med produktion af digitale læringsprodukter.
 • Har erfaring med administration i et LMS (Learning management system).
 • Kan varetage processtyring.
 • Kan være drivkraft for og vejlede i digital læring og blended learning.
 • Har gode didaktiske evner i en digital kontekst.
 • Er god til at samarbejde med mange forskellige faggrupper og kan bygge broen mellem forskellige perspektiver.
 • Kan navigere i en organisation med fart på – hvor vejen bliver lagt, mens vi kører.
 • Er fleksibel og selvstændig med evne til selv at prioritere din tid og dine opgaver.
 • Er nysgerrig og har stor lyst til at udvikle både dig selv og organisationen.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Produktion af e-læring, video, podcast, webinarer mv.
 • Grafiske opgaver, både tryksager og digitale materialer, særligt i relation til undervisning.
 • Administration og distribution af digitale materialer, bl.a. i regionens LMS (Plan2learn).
 • Hjælpe dine kolleger med tekniske opgaver, brug af multimedieudstyr og andet digitalt.
 • Sikre integration af den digitale læring i den samlede uddannelsesaktivitet for de kørende beredskaber (i samspil med dine kollegaer, der varetager de dele af uddannelserne).
 • være med til at sikre en tæt sparring tidligt i udviklingen af undervisningsforløb om relevansen af digital læring i den pågældende undervisning.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen er en 37 timers fast stilling i Uddannelse & Kvalitet i Præhospitalet med reference til kontorchef Stine Roer Bolmgren.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er Olof Palmes Allé 34, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til:

Kontorchef Stine Roer Bolmgren på tlf.: 40 14 83 20

Du kan læse mere om
Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk

Samtalefinder sted d. 19. juni 2024 i Aarhus.

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning/Søg jobbet” i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfrist: d. 9. juni 2024

Opstart den 15. august 2024 eller hurtigst muligt


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.


Frist: 09-06-2024, 16:59 Stillingsbetegnelse: Kommunikationsmedarbejder Tiltrædelse: 15-08-2024 Arbejdssted: Præhospitalet Afdeling: Præhospitalet, Uddannelse og Kvalitet Lokation: Olof Palmes Allé, 34, 8200, Aarhus Beskæftigelsestype: Fast Arbejdstid: Fuldtid Primær kontaktperson: Stine Roer Bolmgren Kontorchef Telefon: 40148320

Information :

 • Company : Region Midtjylland
 • Position : Digital læringskonsulent i Præhospitalet
 • Location : 8200 Aarhus
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Digital læringskonsulent i Præhospitalet job info - Region Midtjylland 8200 Aarhus above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Digital læringskonsulent i Præhospitalet job info - Region Midtjylland 8200 Aarhus in 13-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 13-05-2024