Analytisk stærke fuldmægtige til vidensudvikling i Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Social og indenrigsministeriet with the position of Analytisk stærke fuldmægtige til vidensudvikling i Social-, Bolig- og Ældreministeriet - Social og indenrigsministeriet which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Analytisk stærke fuldmægtige til vidensudvikling i Social-, Bolig- og Ældreministeriet - Social og indenrigsministeriet below matches your qualifications. Good Luck: D

Så er det måske dig, vi leder efter i kontoret for Mål, Data og Incitamenter i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement....

Hamster Kombat

Har du lyst til at forbedre vidensgrundlaget på socialområdet og gøre en forskel for nogle af samfundets mest sårbare? Og kan du se dig selv arbejde helt tæt på det politiske maskinrum? Så er det måske dig, vi leder efter i kontoret for Mål, Data og Incitamenter i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement.

Om os
I Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder vi løbende på at skabe bedst mulig viden om, hvad der virker for socialt udsatte børn og voksne, personer med handicap og ældre. I Kontor for Mål, Data og Incitamenter har vi ansvar for at forbedre datagrundlaget på socialområdet, så lokale og nationale socialpolitiske beslutninger og indsatser kan stå på mere sikker grund, ligesom vi arbejder strategisk med udvikling og implementering af sociale indsatser.

Lige nu har vi brug for flere engagerede og analytisk stærke fuldmægtige på vores hold, da flere af vores gode kollegaer går på barsel. Vi søger dig, der er strategisk tænkende, som har gode samarbejdsevner og politisk forståelse. Du er metodisk velfunderet og har lyst til at bidrage til vores arbejde med at sikre bedre data og implementering af virksomme indsatser på socialområdet.

Om stillingen
Du får en arbejdsdag, der er præget af udvikling og projekter, og hvor du ikke altid ved, hvad der sker i morgen. Hos os får du ansvar og indflydelse på dine opgaver og tæt faglig sparring. Udviklingsinitiativerne sker i tæt dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere, hvor du både vil blive udfordret fagligt og kan bringe dine kompetencer i spil. Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor det sociale sammenhold er stærkt, og hvor de faglige ambitioner er høje.

Dine arbejdsopgaver kan fx blive:

 • At drive og udvikle ambitiøse datastrategiske initiativer, der også kan udmøntes i praksis. Vores initiativer skaber viden om sociale indsatser og om de borgere, der modtager indsatserne.
 • At udarbejde et forslag til, hvordan Den Sociale Investeringsfond i endnu højere grad kan blive en implementeringsmotor på socialområdet.
 • At kvalificere muligheder for en ny takstmodel, som reducerer bureaukrati og sikrer gennemsigtighed på tværs af sociale tilbud.
 • At understøtte at Tilbudsportalen fungerer som relevant vidensportal for borgere, tilbud og tilsyn
 • At indgå i samarbejde på tværs af ministeriets fagkontorer i forbindelse med ministeriets arbejde med større politiske reformer. Vores fokus er at sikre, at nye politiske initiativer kan følges og evalueres, og udvikle dataunderstøttede løsninger, som strukturelt løfter området.
 • At varetage interessenthåndtering. For at vi ikke bare lykkes med at skabe viden om det, der virker, men også får en fælles forståelse inden for området, er du i tæt og løbende dialog med relevante interessenter.

Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet statskundskaber, sociolog, økonom eller lignende. Du kan både være nyuddannet eller have flere års erfaring.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Har god forståelse for tal, statistik og metode. Vi arbejder især med at tilvejebringe gode registerdata og evalueringsdesigns.
 • Bliver motiveret af udvikling, snarere end drift, og trives i et miljø med fokus på resultater og høj kvalitet.
 • Kan lide at arbejde projektbaseret og tage ansvar.
 • Arbejder struktureret og kan omsætte strategier til konkrete forslag.
 • Formulerer dig klart og målrettet, både når der er tale om et formelt skriftligt svar til Folketinget eller en workshop med medarbejdere i kommuner og tilbud.
 • Trives med at skabe forandring i dialog med andre. Dataudviklingen sker i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere og kollegaer i huset.

Kontoret
Du bliver en del af Kontor for Mål, Data og Incitamenter i afdelingen Økonomi, Styring og Analyse. Vi står for en ambitiøs og strategisk udvikling af viden for at fremme en mere data- og vidensdrevet tilgang til udviklingen af politik på social-, bolig- og ældreområdet. Vi er et ungt kontor med stærk faglighed, masser af energi og et godt socialt fællesskab.

Departementet
I Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder vi for at skabe resultater, der bidrager positivt til at skabe fremskridt for udsatte og ældre borgere i vores samfund. Ministeriet har det overordnede ansvar for social-, familierets-, bolig- og ældreområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for rammerne for kommunernes indsatser over for ældre samt børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, samt ansvaret for reglerne om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter AC-overenskomsten. Stillingerne er tidsbegrænsede af ét års varighed.

Ansættelsesområdet er Social-, Bolig- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement, Holmens Kanal 22, 1020 København K.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest d. 15. august 2024.

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til kontorchef Maren Sørensen, tlf.: 41 85 13 09 / mail: msr@sm.dk eller souschef Karen Nørskov, tlf.: 41 85 13 79 / mail: kanj@sm.dk.

Sådan søger du
Send ansøgning, CV og eksamensdokumentation elektronisk via stillingsopslaget på www.sm.dk.

Vi skal modtage din ansøgning senest mandag d. 20. maj 2024.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 21.

Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.


Information :

 • Company : Social og indenrigsministeriet
 • Position : Analytisk stærke fuldmægtige til vidensudvikling i Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Location : 1060 København
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Analytisk stærke fuldmægtige til vidensudvikling i Social-, Bolig- og Ældreministeriet job info - Social og indenrigsministeriet 1060 København above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Analytisk stærke fuldmægtige til vidensudvikling i Social-, Bolig- og Ældreministeriet job info - Social og indenrigsministeriet 1060 København in 03-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 03-05-2024