Arbejdsskade-sagsbehandler eller -konsulent

FOA | København | DK

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the FOA with the position of Arbejdsskade-sagsbehandler eller -konsulent - FOA which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Arbejdsskade-sagsbehandler eller -konsulent - FOA below matches your qualifications. Good Luck: D

FOAs medlemmer beskæftiger sig bl.a. med børnepasning, pleje af patienter på hospitaler og plejehjem, brandslukning, hjælp og service til ældre og handicappede,…...

Hamster Kombat

Hvis du har et ønske om at hjælpe FOAs medlemmer med deres sager ved arbejdsskademyndighederne, så er det dig, vi leder efter.

FOA søger en sagsbehandler eller konsulent med stor erfaring inden for behandling af arbejdsskadesager primært efter arbejdsskadesikringsloven.

FOA er Danmarks tredje største fagforbund med ca. 167.000 medlemmer fordelt på 32 afdelinger.

FOAs medlemmer beskæftiger sig bl.a. med børnepasning, pleje af patienter på hospitaler og plejehjem, brandslukning, hjælp og service til ældre og handicappede, rengøring og madlavning på sygehuse, skoler og kaserner mv. FOAs medlemmer er kendetegnet ved at have hjertet det rette sted, og de brænder for at yde god service til de borgere, som de betjener.

Som en del af Arbejdsskadeteamet vil du opleve en uformel dagligdag med høj faglighed og mulighed for sparring. Vi værdsætter det gode kollegaskab og prioriterer, at der skal være plads til alle.

Om jobbet:

Vores nye kollega vil skulle varetage konkret arbejdsskadesagsbehandling for vores medlemmer – og overfor arbejdsskademyndighederne.

Arbejdet indebærer kontakt med FOAs arbejdsskaderamte medlemmer med henblik på at få oplyst sagerne til behandling, foretage vurderinger af de afgørelser, der træffes, og udarbejde klagebemærkninger. Vi hjælper med hele arbejdsskadesagen fra start til slut.

Du skal have et vågent øje for klagefrister og relevante sagsskridt, så medlemmerne oplever en effektiv og kompetent sagshåndtering, og sager i fremdrift.

Vores kollega skal besidde et stort overblik og et indgåede kendskab til arbejdsskadesikringsloven og de komplekse problemstillinger, der udspringer af sagerne.

Hvis du også har kendskab til behandling af ansvarssager og/eller voldssager, vil det være en fordel, da en del af arbejdet også består i at kunne identificere disse sager til videre sagsbehandling.

Om dig:

Vi forestiller os, at:

  • du kan være uddannet socialrådgiver, men du kan også have en anden baggrund kombineret med konkret erfaring fra området
  • du har erfaring med arbejdsskadesagsbehandling f.eks. fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen, et forsikringsselskab eller en faglig organisation
  • du trives i en aktiv hverdag, hvor der stilles høje krav til din faglighed, og hvor du vil få et stort selvstændigt ansvar
  • du kan formidle kompliceret juridisk stof på en let forståelig måde og
  • du har lyst til at være en del at et team, som går op i sparring og samarbejde og hvor vi har det usædvanligt godt sammen.

Om os:

Arbejdsskadeteamet er en del af FOA Overenskomst, der består af 58 dedikerede medarbejdere, der hver især er specialiserede inden for forskellige områder af ansættelses- og arbejdsret og arbejdsskade.

Afdelingens kerneopgaver er at understøtte og yde service til FOAs 32 afdelinger.

Vores mål er at servicere de lokale afdelinger med rådgivning af højeste kvalitet, både for så vidt angår almindelig sagsbehandling, telefonrådgivning, samt retssagsbehandling. I visse situationer hjælper vi også med direkte medlemssagsbehandling, hvilket er tilfældet i denne stilling.

Arbejdsskadeteamet består af 11 medarbejdere; 6 advokater, 1 advokatfuldmægtig, 1 konsulent og 3 administrative medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til intern gældende overenskomst. Efter et års ansættelse optjenes 7 ugers ferie.

Du kan læse mere om FOA her www.foa.dk.

Ansættelsesstedet er Stauning Plads 1-3, København V, men vi arbejder fleksibelt, og der er gode muligheder for hjemmearbejde.

Hvis du ønsker at høre mere om de konkrete opgaver, er du velkommen til at kontakte advokat Tine Marie Andersen mobil 53 52 59 12 eller sektionsleder Anne Signora Toft mobil: 50 77 84 44.

Proces:

Ansøgningsfristen er mandag den 13. maj 2024 kl. 12.00.

Vi afholder 1. runde ansættelsessamtaler tirsdag til fredag i uge 21, og eventuelle 2. samtaler i starten af uge 22.

Vi vil rigtig gerne sige velkommen til en ny kollega den 1. juli 2024.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


Frist: Kontaktperson: Anne Signora Toft Jobkategori: Konsulent Region: Hovedstaden

Information :

  • Company : FOA
  • Position : Arbejdsskade-sagsbehandler eller -konsulent
  • Location : København
  • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Arbejdsskade-sagsbehandler eller -konsulent job info - FOA København above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Arbejdsskade-sagsbehandler eller -konsulent job info - FOA København in 08-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 08-05-2024