Organist

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Folkekirken with the position of Organist - Folkekirken which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Organist - Folkekirken below matches your qualifications. Good Luck: D

Spil i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter (orgel og flygel/klaver). Kirken har et varieret musikliv og er kendt i Viborg for dens…...

Hamster Kombat

En stilling som organist ved Vestervang Kirke, Vestervang Sogn i Viborg er ledig pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.


Organisten skal varetage følgende opgaver:


 • Spil i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter (orgel og flygel/klaver)
 • Spil til gudstjenester på boinstitutioner og plejehjem
 • Spil i forbindelse med undervisning af konfirmander/specialkonfirmander og juniorkonfirmander samt ved sognearrrangementer
 • Ledelse af frivilligt voksenkor
 • Ledelse af søndagskor og aspirantkor
 • musikledsagelse til børnekor i samarbejde med vores kirke- og kulturmedarbejder
 • Tilrettelæggelse af og medvirken ved koncerter, musikgudstjenester og temagudstjenster (med både klassisk og rytmisk musik)
 • Planlægning af rytmiske koncerter i samarbejde med et bookingbureau.

Vestervang Kirke søger en engageret organist, som vil indgå i sognets kirkeliv, og som med sin faglighed vil bidrage til at understøtte menighedens salmesang og løfte kirkens musikalske liv.

Vestervang Sogn har ca. 6.000 indbyggere. Kirken er en moderne kirke fra 1970 med tilhørende sognelokaler, som gør den til et levende sted ugen igennem. Ud over organisten er der ansat to præster, en kordegn, to kirketjenere, en kirke- og kulturmedarbejder og to deltids-sangere. Kirken har en engageret menighed med mange frivillige. Vi synger gerne nyere salmer og rytmiske melodier. Vi anser korarbejdet for at være en vigtig platform for fællesskabet omkring kirken. Kirken har et varieret musikliv og er kendt i Viborg for dens mange rytmiske koncerter. Organisten vil indgå i et fagligt samarbejde med de øvrige organister i Viborg, bl.a. med mulighed for at engagere sig i planlægningen af Viborg Internationale Kirkemusikfestival.

Orglet i Vestervang Kirke er et Marcussen og Søn orgel fra 1991 med 18 stemmer og flyglet i kirken er et Yamaha flygel.


Vi forventer, at du:

 • Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger og din rolle heri
 • Er åben overfor anderledes gudtjenesteformer
 • Er rummelig for så vidt angår repertoire og er åben overfor at imødekomme f.eks. ønsker fra menigheden ifm. de forskellige handlinger
 • Vil indgå aktivt og engageret i det daglige samarbejde med menighedsrådet og kolleger om kvaliteten og udviklingen af kirkelivet i sognet
 • vil medvirke til et velfungerende arbejdsklima, både medarbejdere imellem og i forhold til menigheden og menighedsrådet.


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.


Ansættelse sker ved Vestervang Sogns Menighedsråd beliggende Rughavevej 6, 8800 Viborg. Der kan også forekomme tjenester ved Viborg Kirkegårdskapel, ved kapellet på hospitalet i Viborg samt på boinstitutioner i sognet.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.


Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.


Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294 kr. – 426.840 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070 kr. – 70.000 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 26.281kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868 kr. – 458.730 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.044 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ernst Greve på tlf.nr. 23 23 18 37 eller sognepræst Hildur Kaaber Ahrenkilde på tlf.nr 29 33 64 12.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9079fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. juni 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 24.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


Vigtige datoer

Oprettelse: 10. maj 2024

Ansøgningsfrist: 9. jun. 2024Kontaktperson

Ernst Greve

Hovednummer: 23231837Arbejdsgiver

VESTERVANG KIRKE

Rughavevej 6

8800 ViborgAnsøgning

Ved skriftlig henvendelse

Via e-mail: 9079fortrolig@sogn.dk


Information :

 • Company : Folkekirken
 • Position : Organist
 • Location : 8800 Viborg
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Organist job info - Folkekirken 8800 Viborg above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Organist job info - Folkekirken 8800 Viborg in 11-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 11-05-2024