Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste for Gymnasier

VUC | 2840 Holte | DK

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the VUC with the position of Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste for Gymnasier - VUC which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste for Gymnasier - VUC below matches your qualifications. Good Luck: D

Stillingen består af 50 % arbejde med skoletjeneste for gymnasiet og 50 % for grundskolen. Har undervisningserfaring fra gymnasiet, og evt. fra grundskolen....

Hamster Kombat

Medarbejder søges til Folkekirkens Skoletjeneste Kongens Lyngby-Rudersdal med
særligt fokus på gymnasiet (STX)

Tiltrædelse 1. august 2024. Stillingen er 30-37 timer pr. uge. Brænder du for undervisning og dannelse blandt unge mennesker? Vil du være med til at udvikle kreative og tværfaglige undervisningstilbud i mødet mellem kirken og gymnasiet, og grundskolen?

Folkekirkens Skoletjeneste i Kongens Lyngby-Rudersdal søger en ny
medarbejder med den primære opgave at udvikle undervisningsmaterialer og tilbud til
gymnasiet, bygge videre på det arbejde, der eksisterer, og desuden indgå i samarbejde med
vores nuværende konsulent om projekter rettet mod grundskolen.

Stillingen består af 50 % arbejde med skoletjeneste for gymnasiet og 50 % for grundskolen.

Folkekirkens Skoletjeneste i Kongens Lyngby-Rudersdal har igennem mange år
haft et godt samarbejde med grundskolerne.

Vi ønsker gennem dialog med gymnasielærere, præster og andre relevante medarbejdere at
fremme og udvikle vores samarbejde med de lokale gymnasier. Vi ønsker at tilbyde relevante undervisningsforløb og tilbud, der rammer ind i gymnasiets formål, og herved bidrage til samtalen om, hvordan religion, dannelse, etik og filosofi kan udtrykkes og diskuteres i samtiden.
Folkekirkens Skoletjeneste i Kongens Lyngby-Rudersdal udvikler og udbyder ikke-forkyndende undervisningsforløb og tilbud til skolerne på det religionsfaglige område. Vi arbejder fagligt bredt med udgangspunkt i religion/kristendomsfag og kombinerer med andre relevante fag, for at bidrage til en samtale om religion, tro, eksistens, og styrke den almene dannelse og nysgerrighed.

Vi søger en person, der:
 • har undervisningserfaring fra gymnasiet, og evt. fra grundskolen
 • har pædagogiske kompetencer og erfaring
 • kan opsøge og skabe netværk
 • har en relevant uddannelse som gymnasielærer, primært cand.mag. med hovedfag i religionsvidenskab /-historie, eller tilsvarende uddannelse.
 • er fortrolig med Folkekirkens struktur og praksis og med kristendommens indhold, og ser
Folkekirken som en relevant samtalepartner for gymnasiet, og har kendskab til andre religioner
 • har et organisatorisk overblik
 • kan overskue og prioritere mange forskellige opgaver
 • har lyst til, og ser det som en fordel, at arbejde med både gymnasium og grundskole
 • kan indgå i et givende samarbejde med skoletjenestens nuværende konsulent, arbejdsudvalg,
kolleger i Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, samt eksterne samarbejdspartnere
 • kan være med til at styre skoletjenestens økonomi lokalt


Det er en fordel, hvis:
 • du har øje for det grafiske og kendskab til at layoute (bl.a. InDesign)
 • du har erfaring med at vedligeholde og tilpasse indhold på hjemmesider og sociale medier
 • du har adgang til/egen bil, når undervisningsmaterialer mv. skal distribueres til skolerne
 • arbejdet kræver almindelig god fysik
Vi kan tilbyde:
 • et tværfagligt arbejdsmiljø med kristendom og dannelse som omdrejningspunkt
 • fleksible arbejdstider
 • et inspirerende samarbejde

Skoletjenesten har kontor på Mariehøjcenteret Øverødvej 246 B, 2840 Holte.

Ansættelse sker ved Skoletjenestens arbejdsudvalg.
Vedtægter for Skoletjenestens arbejde kan ses på hjemmeside: Kirke-skole.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat
for sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.
Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og
kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din
hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske
grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. –
393.902,67 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner). Der er
rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske
grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. –
445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner). Der er
rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Bestyrelsens forslag til lønniveau vil afspejle de relevante kompetencer som vores nye medarbejder
allerede har tilegnet sig. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem bestyrelsen og
Kirkekultur.nu. Der indhentes børneattest for den, som indstilles til stillingen.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand, Anders Torp Gundersen,
på telefonnummer 29724687 /mail anders@torpgundersen.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formanden: Anders Torp Gundersen, Kulsviervej 92 A, 2800 Kongens Lyngby eller mail: anders@torpgundersen.dk

Ansøgningsfrist 24. maj 2024

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 23


  Arbejdssted
  Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby-Rudersdal Kontor

  Adresse
  Øverødvej 246B, 2840 Holte

  Geografi
  Region Hovedstaden

  Undervisningsfag
  Religion

  Stillingskategori
  Projektkoordinator

  Ansættelsesforhold
  Fuldtid

  Ansættelsens start
  01-08-2024

  Jobnr.
  67580

  Ansøgningsfrist
  24-05-2024


Information :

 • Company : VUC
 • Position : Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste for Gymnasier
 • Location : 2840 Holte
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste for Gymnasier job info - VUC 2840 Holte above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste for Gymnasier job info - VUC 2840 Holte in 09-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 09-05-2024