medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Aarhus Kommune with the position of medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov - Aarhus Kommune which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov - Aarhus Kommune below matches your qualifications. Good Luck: D

Børnehuset, Knasten og Mariendal, Langenæs Alle 27 søger en medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov, stillingen er en fast stilling på 30 timer og…...

Hamster Kombat

Om jobbet:
Børnehuset, Knasten og Mariendal, Langenæs Alle 27 søger en medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov, stillingen er en fast stilling på 30 timer og med tiltrædelse 1. juni 2024

Børnene der visiteres, har alle brug for forudsigelighed og ekstra støtte, som bl.a. skabes via struktur (fx skema med billeder og piktogrammer). Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barn, dets udvikling og behov. Børnene har brug for en individuel pædagogisk indsats og vores mål og opgave er at alle børn integreres i den øvrige børnehavegruppe i det omfang det enkelte barn er klar til det.

Børnehuset, Knasten og Mariendal, Langenæs Alle 27-29 er en del af LANGENÆS dagtilbud, der består af 8 afdelinger; fire 0-6 års afdelinger og fire vuggestue afdelinger.

Børnehuset, Knasten og Mariendal er en 0-6 års institution, med 26 vuggestuebørn, en specialafdeling med 11 børn og naturbørnehaven Mariendal med 40 børn

Vi har gode udendørs faciliteter, krearum, motorik sal, bibliotek, naturrum m.m.

Din profil:

Faglig profil og kompetencer

  • Gerne erfaring fra specialområdet og ikke mindst interesse i det specialpædagogiske miljø.
  • Tydelig i din kommunikation såvel mundtligt som kropslig.
  • Kan arbejde struktureret og tænke kreativt.
  • Trives i at arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team, hvor du bidrager til et godt arbejdsmiljø såvel fagligt som socialt.
  • Kan holde hovedet koldt i pressede situationer.
  • Gerne kendskab til brug af piktogrammer og støttesystemer

Vi vægter inklusion højt og arbejder hele tiden ud fra et inkluderende afsæt – hvor børnene med særlige behov i større eller mindre grad er med i den almene børnegruppe, ud fra de forudsætninger det enkelte barn har for dette.

Forældresamarbejdet:

Vi har en mangfoldig forældregruppe, med mange nationaliteter, der ligeledes fordrer kommunikation på mange platforme.

Vi arbejder i et udvidet forældresamarbejde og bruger hjemmebesøg som et middel.

Derfor skal du vælge os:
Vi er en engageret, vidende og reflekterende personalegruppe, som er nysgerrige på nye kollegaer. Du vil være med i en spændende opstart med planlægning, indretning og opstart af en ny afdeling.

Vi er tilsammen med vuggestuen og naturbørnehaven Mariendal 24 kolleger, med hver vores faglige kompetencer. Vi kan lide at samarbejde og være hinandens ryg, som vi ser som forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.

Vi er vilde med udelivet, naturen og mulighederne i uderummet, derfor skal du som pædagog have lyst til at være ude i al salgs vejr. Vi vil arbejde på at natur og udeliv vil være et naturligt element for vores kommende børnegruppe, ud fra de forudsætninger det enkelte barn har for dette.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen

Ugentligt timetal: 30 timer

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her .

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Dorte Grønkjær på 40124561 eller dogr@aarhus.dk.
Ansøgningsfrist: 27. maj 2024.Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


Information :

  • Company : Aarhus Kommune
  • Position : medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov
  • Location : 8000 Aarhus
  • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov job info - Aarhus Kommune 8000 Aarhus above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies medhjælper til en afdeling med børn med særlige behov job info - Aarhus Kommune 8000 Aarhus in 13-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 13-05-2024