Miljøkonsulent til HOFORs Miljøsektion, Team Vand & Energi

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the HOFOR A/S with the position of Miljøkonsulent til HOFORs Miljøsektion, Team Vand & Energi - HOFOR A/S which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Miljøkonsulent til HOFORs Miljøsektion, Team Vand & Energi - HOFOR A/S below matches your qualifications. Good Luck: D

Opgaverne vil centrere sig mest i projekters udførelsesfaser, men kan samtidig omfatte udførelse af forberedende undersøgelser og udarbejdelse af ansøgninger,…...

Hamster Kombat

HOFOR arbejder intensivt for en mere bæredygtig vandforsyning, herunder med blødgøring af drikkevand på vores vandværker, samt løbende renovering af vandledninger og forskellige bygningsanlæg.

Vi søger nu endnu en dygtig miljøkonsulent der kan sikre, at HOFORs projekter har fokus på miljøforhold. Dette er både i forhold til korrekt håndtering af jord- og grundvand, ansvarlig bortskaffelse af bygningsaffald ifm. nedrivning og sanering, samt – ikke mindst - bidrage til mere genbrug og genanvendelse fra vores projekter.

Miljøkonsulent der vil bidrage til den grønne omstilling

Du ansættes i Miljøsektionens Team Vand & Energi og vil have bredt ansvar for miljøopgaver indenfor bygningsmiljø. Opgaverne vil centrere sig mest i projekters udførelsesfaser, men kan samtidig omfatte udførelse af forberedende undersøgelser og udarbejdelse af ansøgninger, før projekterne kan gå i udførelse.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Miljøkortlægning af bygninger og anlæg, anmeldelse af bygningsaffald samt tilladelser efter jordforureningsloven og jordflytningsloven.
 • Deltage i udbudsproces internt i HOFOR, så der bliver gjort opmærksom på eventuelle miljøforhold samt HOFORs generelle miljøkrav.
 • Håndtere og korrigere udførende entreprenører på miljøområdet, håndtere eksterne miljørådgivere og ikke mindst understøtte HOFORs ansvarlige projektleder med faglig miljøviden.
 • Føre tilsyn på byggepladser og deltage i løbende byggemøder.
 • Håndtere kritiske pludseligt opståede miljø- og naturforhold m.v. for at sikre, at projekttilladelserne og lovgivningen på området overholdes.

Om dig

Du har en naturvidenskabelig baggrund som f.eks. miljøplanlægger, ingeniør, biolog, geolog, miljøkemiker eller lignende. Derudover er det en fordel hvis du har min. 2 års erfaring fra en lignende stilling, enten fra bygherre, rådgiver eller myndighed.

Derudover er/har du:

 • Erfaring med miljøopgaver, især indenfor bygningsaffald og jordforurening.
 • Erfaring med gennemførelse af tilsyn på store projekter, herunder håndtering af rådgivere og entreprenører i anlægsfaser.
 • Erfaring med myndighedskontakt og forståelse for politiske processer samt lovgivning på området er en fordel.
 • Rutineret bruger af MS Office pakken og har nemt ved at sætte dig ind i nye IT-systemer (bl.a. GIS-baserede løsninger og Miljøsektionens IT-system OHM).
 • Kan kommunikere på engelsk, da der ofte er udenlandske entreprenører på byggepladserne.
 • Da vi arbejder med myndighedsopgaver, er det vigtigt, at du er skarp til både mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk, så du kan præcisere saglige og faglige argumenter tydeligt.

Det er en forudsætning, at du har gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Som person er du:

 • Du kan træffe selvstændige beslutninger og være vedholdende - og om nødvendigt have modet til at stoppe eller korrigere entreprenører eller andre samarbejdspartnere på vores anlægsaktiviteter hvis de er miljømæssigt uforsvarlige.
 • Du motiveres af teamarbejde og deler erfaringer åbent med dine kolleger.
 • Du kan håndtere mange og forskellige opgaver sideløbende, og formår at holde fokus i kritiske og konfliktfyldte situationer

Om miljøsektionen

Miljøsektionen består af i alt 25 personer i to teams: Vand & Energi og Spildevand.

Miljøsektionens opgave er bl.a. at få myndighedstilladelser i hus til de mange projekter der hvert år udføres i HOFOR. Miljøsektionen er med i hele projektet, lige fra analysefasen og indtil anlægsarbejdet er afsluttet. Miljøkonsulenten står for arbejdet med miljøansøgninger, styring af miljøfaglige rådgivere og prøvetagere, myndighedskontakt samt udføre miljøtilsyn på projekterne, som en fast projektdeltager. På den måde understøtter vi projekterne på miljøområdet og sikrer at projekterne tager højde for miljøforhold.

Som miljøkonsulenter er vi specialister på HOFORs mange aktiviteter og vi er i den funktion garant for at sikre at miljø-, plan- og naturlovgivning overholdes. Som en stor bygherre med mange anlægsprojekter, kan det ikke undgås, at vi midlertidigt forstyrrer miljøet med terrænændringer, udledningsforhold, støv, støj osv. Miljøkonsulentens kerneopgave er derfor at sikre, at ressourcer og miljø håndteres forsvarligt og iht. gældende lovgivning.

I Miljøsektionen bliver du en del af et arbejdsmiljø med høj faglighed og engagement. Vi arbejder tæt sammen i og på tværs af teams for at fremme vores sammenhængskraft og udveksle viden og erfaringer. Kommunikationen i sektionen er uformel, direkte - til tider kontant - og åben. Men vi går altid efter bolden og ikke personen.

Miljøsektionen er en del af Direktørområdet Byggeri- og Anlæg, hvor i alt ca. 200 medarbejdere arbejder dedikeret for at føre HOFORs mange anlægsprojekter til idriftsættelse.

Bliv en del af HOFOR og vær med til at gøre en forskel

Er du klar til nye muligheder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest 27. maj 2024. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder, Kasper Mirsbach Henkel, på telefon 2795 4180.

Du kan læse mere om vores medarbejdergoder her.

Er jobbet ikke det rette match for dig?

Hvis dette job ikke er det rette match for dig, vil vi opfordre dig til at dele jobannoncen med andre i dit netværk, der kunne finde stillingen interessant. Tag også et kig på vores andre ledige stillinger her - måske vi har det rette job til dig.

I HOFOR går vi op i at skabe et inklusivt og mangfoldigt miljø, og vi søger aktivt efter kvalificerede kandidater uanset køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap eller alder. Du bliver en del af en mangfoldig og inkluderende virksomhed, hvor vi ser forskellighed som en fordel.
Bliv en del af HOFOR – hos os får du plads Vi skaber fremtidens bæredygtige byer. Det kræver overskud, og derfor giver vi dig plads. Plads til at forfølge de store ideer og til at hente de små. Plads til at dyrke de faglige detaljer og til at tegne de store linjer. Plads til at hjælpe hinanden og til at tænke nyt, når der er brug for det.

Plads til fællesskab

Vand, varme, hverdag. Vi sikrer forsyningen i hovedstadsområdet. Men vores ansvar rækker længere end det. I HOFOR arbejder vi nemlig på at skabe en inkluderende kultur, og vi leder efter dygtige kollegaer uanset udseende, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap, alder osv. Vi vil gerne skabe lige muligheder for alle samt sikre en retfærdig rekrutteringsproces.
Undlad venligst at vedhæfte et billede.

Du får mere end en million grunde til at gå på arbejde

Du bliver en del af et stort fagligt fællesskab med ca. 1.500 kolleger i Danmarks største lokale forsyningsselskab. Mere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet kan kun tænde for vandhanen, bade i havnen og få hverdagen til at hænge sammen, fordi vi går på arbejde. Det er et stort ansvar, der kræver, at vi giver plads til at udfordre hinanden og blive udfordret, så vi tænker nyt og fremad. Ansøgningsfrist 27-05-2024
Kategori Ingeniør, maskinmester og teknik
Arbejdssted Hovedkontoret, Ørestads Boulevard 35, 2300 København
Hjemmeside hofor.dk/
Kontakt Kasper Mirsbach Henkel Teamleder E-mail 2795 4180 2795 4180

Information :

 • Company : HOFOR A/S
 • Position : Miljøkonsulent til HOFORs Miljøsektion, Team Vand & Energi
 • Location : København
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Miljøkonsulent til HOFORs Miljøsektion, Team Vand & Energi job info - HOFOR A/S København above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Miljøkonsulent til HOFORs Miljøsektion, Team Vand & Energi job info - HOFOR A/S København in 06-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 06-05-2024