Spændende job som fuldmægtig på Justitsområdet og Ligestilling

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Naalakkersuisut with the position of Spændende job som fuldmægtig på Justitsområdet og Ligestilling - Naalakkersuisut which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Spændende job som fuldmægtig på Justitsområdet og Ligestilling - Naalakkersuisut below matches your qualifications. Good Luck: D

Du vil blive ansat i Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, hvor du primært skal udføre opgaver vedrørende justitsområdet…...

Hamster Kombat
Vil du arbejde med retssikkerhed og ligestilling på samme tid? Har du lyst til et selvstændigt og afvekslende arbejde, hvor engagement og selvstændighed i opgaveløsningen er i højsædet? Så har vi jobbet til dig.

Departementet for Erhverv, Handel. Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling søger en fuldmægtig til justitsområdet og ligestilling med hovedvægt på justitsområdet. For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen tilbydes som specialkonsulent

Du vil blive ansat i Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, hvor du primært skal udføre opgaver vedrørende justitsområdet og ligestilling. I departementet arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier, og projekter.

Justitsområdet består pt. af en afdelingschef. På justitsområdet arbejder vi tæt sammen med de danske myndigheder inden for områder, der ikke er hjemtaget. Dette samarbejde har til formål at udvikle justitsområdet i tråd med Naalakkersuisuts visioner og prioriteringer for området På justitsområdet samarbejder vi således med rigsmyndighederne om lovgivning vedrørende kriminalret og retspleje. Vi deltager endvidere i møder i Rådet for Grønlands Retsvæsen og embedsmandskomitéer under Nordisk Ministerråd.

Ligestillingskontoret er placeret under Justitsområdet og består af en kontorchef og en fuldmægtig. Ligestillingskontoret arbejder med at realisere de politiske mål for ligestilling mellem køn. Traditionelt har ligestilling været en kvindekamp for stemmeret, retten til fri abort m.m. I dag er ligestilling i højere grad et fællesprojekt, der handler om at sikre alle lige muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker.

Ligestilling går på tværs af andre områder. Det er derfor en væsentlig opgave at videreformidle lovgivningen og politikken bredt i samfundet. Indsatserne skal sætte fokus på områder, hvor der er ulighed, og hvor kønsmæssige tiltag kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling.

Du vil skulle arbejde mest med kriminalret og kriminalretspleje men også med ligestilling og anti-diskriminationslovgivning.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejder på tværs af faggrænser og kulturer samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder.

Vi kan tilbyde dig:
 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i en afdeling med engagerede og dygtige kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer

Dine opgaver
 • Koordinering med rigsmyndighederne om udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser på justitsområdet
 • Udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser på ligestillings- og anti-diskriminationsområdet
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • Deltagelse i embedsmandskomiteer under Nordisk Ministerråd
Dine kvalifikationer
 • Du har en relevant samfundsfaglig uddannelse
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med lovgivning, gerne inden for justitsområdet og/eller ligestilling
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du kan tage et selvstændigt ansvar og arbejde selvstændigt
 • Du værdsætter synergien ved teamwork og tværfagligt arbejde
 • Du har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Du arbejder struktureret og har fokus på deadlines og kvalitet
 • Du er omstillingsparat og samarbejdende

Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en stor fordel men ikke en betingelse.

Du kan forvente et varieret og spændende arbejde, som kan være hektisk, men også udfordrende og spændende for den rette ansøger.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, kan du finde flere oplysninger på Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du skrive til afdelingschef Trine Foldager på trif@nanoq.gl eller ringe på telefon +299 546647 eller +45 53669493.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter .
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
Ansøgningsfrist:
24. maj 2024

Kontaktperson:
Trine Foldager
+45 53 66 94 93

Ansættelsestype:
Fuldtid

Ansættelsesform:
Overenskomstvilkår

Arbejdsområde:
Jura

Geografisk område:
Kommuneqarfik Sermersooq

Departement:
Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling
Imaneq 4

Information :

 • Company : Naalakkersuisut
 • Position : Spændende job som fuldmægtig på Justitsområdet og Ligestilling
 • Location : Danmark
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Spændende job som fuldmægtig på Justitsområdet og Ligestilling job info - Naalakkersuisut Danmark above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Spændende job som fuldmægtig på Justitsområdet og Ligestilling job info - Naalakkersuisut Danmark in 07-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 07-05-2024