Motiveret, struktureret og alsidig sekretær

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Aarhus Universitet with the position of Motiveret, struktureret og alsidig sekretær - Aarhus Universitet which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Motiveret, struktureret og alsidig sekretær - Aarhus Universitet below matches your qualifications. Good Luck: D

Som ansvarlig for indkøb og onboarding af nye medarbejdere, tovholder og kontaktperson på en række administrative systemer samt faglig backup for kollegaer, som…...

Hamster Kombat
Erhverv og Innovation (EogI) på Aarhus Universitet arbejder for at realisere universitetets delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation – og det lykkes vi så godt med, at vi nu søger en sekretær til en nyoprettet stilling.

Som sekretær vil du få en bred kontaktflade i og uden for afdelingen og berøring med mange forskellige og tværgående sekretariatsopgaver – bl.a. som ansvarlig for indkøb og onboarding af nye medarbejdere, tovholder og kontaktperson på en række administrative systemer samt faglig backup for kollegaer, som arbejder med ledelsesbetjening, økonomi og HR.

Stillingen er placeret i Sekretariatet og tiltrædelse er snarest muligt og senest den 1. august 2024. Ansøgerne forventes at have en kontoruddannelse inden for f.eks. administration og sekretariatsbetjening og gerne et par års dokumenteret erfaring fra en lignende stilling.

Erhverv og Innovation

Er spydspids for Aarhus Universitets erhvervssatsning, der skal give værdi til samfundet i form af
 • Mere viden til det private erhvervsliv, kommuner, organisationer m.fl.
 • Brobygning mellem studerende og forskere i forhold til private og offentlige organisationer
 • Fokus på entreprenørskab på hele universitetet og flere startups og spinouts fra universitetet.
Afdelingen består af henholdsvis Erhverv og The Kitchen, som i dag er fordelt på Nordre Ringgade 1 og Universitetsbyen 14. I løbet af 2025 flytter hele afdelingen sammen i nye og større lokaler i den nordlige ende af Universitetsbyen.

Stillingen

Sekretariatet består aktuelt af 11 erfarne og engagerede kollegaer samt et antal studentermedhjælpere, der arbejder på tværs af EogI med ledelses- og udvalgsbetjening, strategiudvikling, større strategiske indsatser, økonomi, funding, HR og CRM-system til eksterne kontakter.

Vi søger en ny kollega, som motiveres af varierende opgaver, og som har lyst til at lære nyt og blive en del af et hold, hvor vi hjælper hinanden ved travlhed og i ferieperioder osv. Desuden skal du bidrage til at skabe og opretholde struktur på opgaver og processer samt kunne arbejde selvstændigt og tage initiativ til at pege på den gode løsning i dialog med ledelsen.

Opgaverne vil blandt andet være
 • Indkøbsansvarlig og onboarding af nye medarbejdere i Erhverv
 • Kontaktperson på de nuværende lokaler på Nordre Ringgade 1 samt indgå i arbejdet med at forberede afdelingens forestående flytning til nye lokaler i Universitetsbyen
 • Bestilling og afregning af tjenesterejser for ledelsen
 • Faglig backup for kollegaer som arbejder med ledelsesbetjening, økonomi og HR
 • Kontaktperson på de administrative systemer: IndFak, RejsUd og Kreditkort
 • Tovholder på journaliseringssystemet WorkZone samt administrator på Sharepoint i Microsoft 365
 • Ajourføre oversigt over afdelingens udpegninger til forskellige bestyrelser mv. på erhvervsområdet
 • Bestilling af transport, ophold, merchandise mv. i forbindelse med EogI’s deltagelse på Folkemødet.

Vi tilbyder

En spændende og varierende stilling i en afdeling i rivende udvikling og med gode muligheder for at udvikle faglige og personlige kompetencer, og hvor vi løser meningsfyldte og udfordrende opgaver i et professionelt og engageret arbejdsfællesskab med en uformel omgangstone.

Den daglige reference er sekretariatslederen, men du skal varetage dine opgaver i tæt samspil med ledelsen og kollegaerne i Sekretariatet og resten af afdelingen. I det daglige arbejde vil du også skulle samarbejde med kollegaer på andre dele af universitetet samt kontaktpersoner uden for organisationen.

Dertil kommer en central placering på et af landets førende universiteter, stor frihed i hverdagen samt gode løn- og ansættelsesvilkår.

Vi ser frem til ansøgere, der

 • Har en relevant kontoruddannelse med fokus på f.eks. administration og sekretariatsbetjening og gerne et par års dokumenteret erfaring fra en lignende stilling på et universitet eller en anden større organisation
 • Har kendskab til og interesse for universitetssektoren
 • Har flair og interesse for ledelsesbetjening, økonomi og HR
 • Kan demonstrere skarp og præcis kommunikation både mundtligt og skriftligt og på dansk og engelsk
 • Kan arbejde struktureret, selvstændigt og levere til tiden
 • Har erfaring med Word og Excel samt kendskab til/lyst til at lære administrative systemer som WorkZone, IndFak og RejsUd
 • Kan samarbejde med interne og eksterne interessenter og være i god dialog med disse
 • Er lydhør, pragmatisk indstillet, serviceminded og ikke mindst energisk og humørfuld.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med ansættelse i henhold til Skatteministeriets overenskomst med HK/STAT eller KS.

Ved spørgsmål til stillingen kan konst. sekretariatsleder Kim Niemann kontaktes på mail kim.niemann@au.dk eller mobil 9352 2955.

Arbejdsstedet er Aarhus Universitet, Erhverv og Innovation, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesprocessen

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest den 29. maj 2024.

Første samtalerunde finder sted den 4. juni 2024 og anden samtalerunde 12. juni 2024. Ansøgere, der går videre til anden samtale, skal være indstillet på at skulle arbejde med en case.

Tiltrædelse: Snarest muligt og senest den 1. august 2024.

Du kan læse mere om afdelingen på Erhverv og Innovation (au.dk)

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Information :

 • Company : Aarhus Universitet
 • Position : Motiveret, struktureret og alsidig sekretær
 • Location : Aarhus
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Motiveret, struktureret og alsidig sekretær job info - Aarhus Universitet Aarhus above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Motiveret, struktureret og alsidig sekretær job info - Aarhus Universitet Aarhus in 13-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 13-05-2024