2 laboranter/bioanalytikere til Retsmedicinsk Institut

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Københavns Universitet with the position of 2 laboranter/bioanalytikere til Retsmedicinsk Institut - Københavns Universitet which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information 2 laboranter/bioanalytikere til Retsmedicinsk Institut - Københavns Universitet below matches your qualifications. Good Luck: D

Opgaverne kan være håndtering af effekter og prøver, ekstraktion af dna, opsætning af PCR, elektroforese af PCR-produkter, sekventering, fragmentanalyser og…...

Hamster Kombat

Ved Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet er to stillinger som laborant/bioanalytiker ledig til besættelse pr. 01.08.2024 eller snarest derefter. Stillingerne er varige og med en arbejdstid på 37 timer ugentligt.


Om arbejdsopgaverne

Du skal deltage i afdelingens daglige arbejde med bl.a. dna-undersøgelser for politiet, retterne m.fl. i sager om straffelovsovertrædelser, faderskab og familiesammenføring. Arbejdet foregår i tidssvarende laboratorier på moderne analyseinstrumenter. Opgaverne kan være håndtering af effekter og prøver, ekstraktion af dna, opsætning af PCR, elektroforese af PCR-produkter, sekventering, fragmentanalyser og inddatering af data. Alle analyser er akkrediteret efter ISO 17025. Arbejdssproget er fortrinsvist dansk og de fleste procedurer og instruktioner er på dansk.

For at leve op til kravene i afdelingens kvalitetssystem og da der er tale om specialundersøgelser, vil der være et introduktionsforløb, før du vil komme til at arbejde med rekvirerede undersøgelser.


Vi forventer, at du

 • er uddannet laborant eller bioanalytiker
 • har erfaring med dna-undersøgelser
 • har erfaring med at arbejde med daglige produktionsmål
 • har ordenssans, er systematisk og omhyggelig
 • kan arbejde efter akkrediterede arbejdsgange og kvalitetsstyringsprincipper
 • kan indgå i nært samarbejde i en gruppe og arbejde selvstændigt når påkrævet
 • er fortrolig med IT på brugerniveau
 • er velformuleret i dansk skrift og tale

Vi tilbyder dig

 • samfundsnyttigt og meningsfyldt arbejde
 • en stor kontaktflade og engagerede kolleger
 • en fleksibel arbejdsplads centralt beliggende i København
 • et godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • mulighed for gratis parkering
 • flextid

Retsgenetisk Afdeling er en arbejdsplads, der stiller store krav til præcision og pålidelighed i arbejdet. Arbejdet er akkrediteret efter den internationale laboratoriestandard ISO 17025, og alle laboratoriets funktioner følger denne standard.

Afdelingen arbejder løbende med effektivisering af arbejdsgange og metoder. Alle medarbejdere må være indstillet på at indgå i denne udvikling af arbejdspladsen på en konstruktiv og engageret måde.

Medarbejderstaben består af administrative medarbejdere, laboranter, bioanalytikere, akademikere, IT-personale og studentermedhjælpere. Vi er aktuelt ca. 100 personer ansat. Det er en forudsætning, at man kan indgå i en så sammensat gruppe af medarbejdere for at kunne trives i afdelingen.


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som bioanalytiker sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Danske Bioanalytikere.

Ansættelse som laborant sker efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO (OAO-S-Fællesoverenskomst) og organisationsaftale med HK/STAT Laboranter med indplacering i løngruppe 3.

Der vil være mulighed for at forhandle et individuelt tillæg efter reglerne for ny løn.


Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål kan rettes til laboratorieleder Stine Frisk Fredslund på telefon 35 32 77 49.


Ansøgning

Send ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser og dokumentation for tidligere ansættelser elektronisk via http://jobportal.ku.dk, så den er os i hænde senest 20. maj 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 21-23.


Du skal tage en nyudstedt straffeattest med, hvis du bliver indbudt til ansættelsessamtale. Straffeattest kan bestilles via borger.dk.


Ansøgere vil blive bedt om at deltage i test i forbindelse med rekrutteringsforløbet.


Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt Stine Frisk Fredslund E-mail: Stine.Frisk@sund.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 20-05-2024 Ansættelsesdato: 01-08-2024 Afdeling/Sted: Retsmedicinsk Institut

Information :

 • Company : Københavns Universitet
 • Position : 2 laboranter/bioanalytikere til Retsmedicinsk Institut
 • Location : København
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the 2 laboranter/bioanalytikere til Retsmedicinsk Institut job info - Københavns Universitet København above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies 2 laboranter/bioanalytikere til Retsmedicinsk Institut job info - Københavns Universitet København in 07-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 07-05-2024