Pædagog til inklusionscenteret, Hvidebækskolen

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Kalundborg Kommune with the position of Pædagog til inklusionscenteret, Hvidebækskolen - Kalundborg Kommune which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Pædagog til inklusionscenteret, Hvidebækskolen - Kalundborg Kommune below matches your qualifications. Good Luck: D

2024 en engageret specialpædagog, som vil være en del af Inklusionscenterets indskoling og mellemtrin. Placereret på en almen folkeskole i Jerslev, Kalundborg…...

Hamster Kombat
Jobnummer 326.0081962804496 Arbejdssted Hvidebæk Jobkategori Skoler og unge Kontrakttype Fastansættelse Arbejdstid Fuldtid Ansøgningsfrist 07/06/2024 Ansættelsesdato 05/08/2024 Om jobbet

Grundet stigende elevantal og oprettelse af ny klasse, søger vi pr.5.aug. 2024 en uddannet pædagog på fuld tid, som vil være en del af inklusionscenterholdet på Hvidebækskolen.

Er du passioneret specialpædagog og arbejder for at alle børn får indfriet deres potentialer? Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge med forskellige diagnostiske vanskeligheder såsom autisme, ADHD og belastningsreaktioner? Er du vedholdende, engageret og rolig og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed – så har vi et job til dig.

Inklusionscenteret på Hvidebækskolen søger med start d.5.aug. 2024 en engageret specialpædagog, som vil være en del af Inklusionscenterets indskoling og mellemtrin.

Om inklusionscenteret:

Inklusionscenteret er et specialpædagogisk undervisningstilbud (§20 stk. 2) placereret på en almen folkeskole i Jerslev, Kalundborg kommune. Inklusionscenteret rummer elever fra 0.-9.kl.

Inklusionscenterets elever er visiteret til tilbuddet grundet adfærds-, indlærings-, sociale- og/eller emotionelle problematikker. Størstedelen af eleverne er diagnosticeret med ADHD, ASF, tilknytnings- og/eller relationsforstyrrelse. Mange af eleverne har derudover fagfaglige problematikker - herunder bl.a. blandede udviklingsforstyrrelser af skolefærdigheder og dyslektiske vanskeligheder.


Elever visiteret til inklusionscenteret profiterer som oftest ikke af undervisning i en større elevgruppe, men skønnes at kunne lære i et mindre, struktureret og overskueligt miljø.

Samtidig vurderes eleverne at kunne trives og have gavn af en skolegang på en almen skole.

Der er på nuværende tidspunkt visiteret 38 elever til afdelingen. Eleverne vil efter sommerferien blive fordelt i seks aldersintegrerede grupper.

Vores vision i afdelingen er med udgangspunkt i den enkelte elev at skabe et motiverende læringsmiljø, hvor både trivsel og faglighed vægtes højt, så alle kan lide at komme i skole og alle lærer så meget, som de kan. Vores endelige mål er, at alle vores elever bliver livsduelige og robuste unge mennesker og får det bedst mulige afsæt til et godt liv efter grundskolen – og dette arbejde starter allerede i indskolingen!

Som pædagog i inklusionscenteret skal du deltage i elevernes undervisning, hvor du i tæt samarbejde med læreren i klassen, skal skabe rum til faglig og personlig udvikling i et struktureret og anerkendende undervisningsmiljø med både fælles og individuelle mål for øje.

Du skal som pædagog i inklusionscenteret være velreflekterende og kunne tilrettelægge velovervejede pædagogiske forløb, varetage kontaktpædagogfunktionen for en række elever, forestå skriftlig dokumentation og agerer primusmotor i det vigtige forældresamarbejde.

Du skal som pædagog i inklusionscenteret kunne arbejde målrettet med elevernes potentialer, så den enkelte får syn for egne evner og troen på egen kunnen - både i sociale og faglige henseender.

Det betragtes som særligt vigtigt, at man som medarbejder i inklusionscenteret, har et grundlæggende inkluderende syn og kan fungere som kulturbærer for det værdigrundlag, der er i inklusionscenteret. Alle børn skal opleve at høre til og alle har ret til at føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab.

Din profil

Hvilke kvalifikationer du måske har:

 • Du er passioneret pædagog og brænder for arbejdet med børn med særlige behov.
 • Du kan bidrage med professionelle og velreflekterede overvejelser.
 • Du arbejder for barnets udvikling og tror på, at børn gør det godt, hvis de kan.
 • Du er bevidst om dit børnesyn og fokuserer på det positive i barnet.
 • Du kan varetage kontaktpædagog opgaver – herunder afholde børnesamtaler, forestå det primære forældresamarbejde og være tovholder på elevens udvikling
 • Du er resilient, mødestabil og lader dig ikke slå ud af evt. modstand fra elever og/eller forældre i udfordringer
 • Du har humoristisk sans og møder positiv på arbejde.
 • Du tør bede om hjælp hos kollegaer og ledelse.
 • Du har evt. relevant erfaring, der kan gavne Inklusionscenterets udvikling.
Derfor skal du vælge os

Hvad vi kan tilbyde dig er:

 • En 37 timers pædagogstilling i inklusionscenteret.
 • En spændende og udfordrende hverdag, hvor anerkendelse, positive forventninger og målstyret undervisning skaber rammen for elevernes faglige og personlige udvikling.
 • En stilling hvor du både får lov at bruge dine pædagogiske kompetencer i klasserummet og i dine børnesamtaler med dine kontaktelever.
 • En plads i en afdeling der vil det bedste for alle elever uanset deres problematikker.
 • En pædagogstilling der kræver tæt samarbejde med flere faggrupper – en stilling hvor du aldrig er alene.
 • En dagligdag hvor der både er fokus på den positive udvikling i fællesskabet og hos den enkelte elev.
 • Elever der har brug for en struktureret hverdag, med guidning af tydelige voksne – og som har brug for dig og dine kollegaer.
 • Sparring med både ledelse, PPR og dygtige og ambitiøse kollegaer.
 • Muligheden for at være med til at starte skoleåret op på årets sommerseminar i uge 32.
Hvis du vil vide mere

Du kan kontakte Viceskoleleder og Inklusionscenterleder Line Mie Hjorth Christensen

E-mail: lmho@kalundborg.dk, Tlf.: 40 24 73 61

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 7. juni 2024

Samtaler forventes afholdt i uge 24-25.

Om os

I Kalundborg Kommune er vi optaget af, at vores borgere, virksomheder, foreninger og institutioner får den bedst tænkelige service. Det kan vi kun levere hvis vi har dygtige og motiverede medarbejdere. Derfor er vi dedikeret til at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og sikre en dynamisk og fleksibel arbejdsplads.

Hos os er medarbejderne med til at gøre en forskel hver dag, sammen med ca. 3500 kollegaer. Kalundborg Kommune er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur – og er samtidig hjemsted for en række af de industrier der bidrager mest til den danske økonomi – med vægt på biotech- og energiproduktion.
Der bor cirka 49.000 mennesker i Kalundborg Kommune, som også er hjemsted for flere og flere uddannelser, der er med til at understøtte udviklingen i kommunen.

Du kan læse mere om Kalundborg Kommune som arbejdsplads Vores medarbejdere (kalundborg.dk), finde generelle oplysninger om Kalundborg Kommune (Flyt til Kalundborg) eller lytte til vores podcast-serie Karriere på Kalundborgsk Podcast (kalundborg.dk)

Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

-

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansatte som i deres ansættelse har adgang til personfølsomme oplysninger, skal have privat MitID, fordi de skal identificere sig med deres private MitID Dette for at efterleve den skærpede lovgivning og derved sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder, herunder Kalundborg kommune, behandler personfølsomme oplysninger sikkert.


Information :

 • Company : Kalundborg Kommune
 • Position : Pædagog til inklusionscenteret, Hvidebækskolen
 • Location : Danmark
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Pædagog til inklusionscenteret, Hvidebækskolen job info - Kalundborg Kommune Danmark above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Pædagog til inklusionscenteret, Hvidebækskolen job info - Kalundborg Kommune Danmark in 07-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 07-05-2024