Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Naalakkersuisut with the position of Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima - Naalakkersuisut which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima - Naalakkersuisut below matches your qualifications. Good Luck: D

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig / Specialkonsulent / Chefkonsulent til stilling i afdelingen for Landbrug,…...

Hamster Kombat
Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og klima

Tiltrædelsesdato: 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger 1 juridisk Fuldmægtig / Specialkonsulent / Chefkonsulent til stilling i afdelingen for Landbrug, Energi og Klima.

Om stillingen
Du vil blive placeret centralt som juridisk blæksprutte i forhold til de juridiske myndigheds- og udviklingsopgaver, der skal løftes i afdelingen inden for energi, klima og landbrug.

Dine opgaver vil blive tilpasset, så du kommer til at arbejde med det, som passer bedst til dine kompetencer. Opgaverne omfatter bl.a.:
 • Juridisk rådgivning- og analysearbejde i forbindelse med politiske initiativer for vedvarende energi, landbrug og klima
 • Juridiske analyser til brug for udbud af grønlandske vandkraftpotentialer og tiltrædelse af Parisaftalen, samt udvikling af landbrugsområdet
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger og myndigheder, herunder Nukissiorfiit og NunaGreen
 • Politisk betjening, herunder formidlingsopgaver som fx udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner m.v.

Energi
På energiområdet vil du sammen med dine kollegaer være et bindeled til Nukissiorfiit, Grønlands energiforsyning, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen samt til NunaGreen, der er anlægsorganisation for to store vandkraftprojekter ved Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat. Du vil også skulle indgå med dine juridiske kompetencer til det team, der arbejder med at gennemføre et udbud af Grønlands største vandkraftpotentialer.

Klima
Klima er gennem de seneste år rykket højt op på den politiske dagsorden, og afdelingen arbejder nu med at udmønte Inatsisartuts enstemmige vedtagelse af beslutningsforslag om at Grønland skal tiltræde Parisaftalen. National klimapolitik er et overtaget område, og Grønland indgår i de internationale klimaforhandlinger under Klimakonventionen som en del af Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland, Færøerne). Der vil være en del juridiske opgaver relateret til området, både inden for det nationale, hvor der blandt andet skal udarbejdes en national klimastrategi og inden for det internationale klimaområde, hvor tiltrædelse til Parisaftalen skal gennemføres.

Landbrug
Der er stærke politiske ønsker til at styrke landbrugsområdet og Grønlands selvforsyning generelt. Afdelingen arbejder med forskellige initiativer, der udvikler landbruget, øger selvforsyningen og skaber et mere bæredygtigt landbrug på både økonomi og produktion. For nuværende behandler Inatsisartut et forslag til en ny lov om erhvervsfremme, der understøtter de politiske målsætninger.

Om dig og dine kvalifikationer
Vi søger en juridisk medarbejder, der har lyst til at arbejde tæt på det politiske med vedvarende energi og klimapolitik samt udvikling af landbruget. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv og hvis du har indsigt i vedvarende energi. Samtidig skal du have en vis forståelse for forvaltningsret og/eller have lyst til at sætte dig ind i området.

Du skal have et stort gå-på-mod og trives med at løse opgaver, hvor vi ikke kender resultatet på forhånd. Den faglige tyngde er vigtig, fordi du skal kunne sætte dig ind i nye opgaver og være med til at finde løsninger, selvom vi ikke har prøvet det før. Og du skal også kunne trives i en hverdag, hvor der altid er en opgave mere, der skal løses, som stiller krav til at du kan planlægge og strukturere dine opgaver.

Vi forventer, at du:
 • Har en videregående juridisk uddannelse på kandidatniveau (cand.jur eller lignende)
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller indsigt heri, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Har interesse for og gerne erfaring med områderne landbrug, energi og klima, eller har lyst til at sætte dig ind i områderne
 • Er dygtig til at kommunikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt både i skrift og tale
 • Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og have overblik over større projekter
 • Trives med vekslende opgaver, og formår at skifte fokus, hvis det behøves
 • Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger
 • Har gode formidlingsevner på flere sprog, grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har forståelse for den grønlandske kultur, omverden og kan indgå i tillidsfulde og diplomatiske samarbejdsrelationer med mange forskellige eksterne aktører, der kan have modsatrettede interesser


Om Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
I departementet er vi ca. 45 medarbejdere, hvoraf Afdelingen for Landbrug, Energi og Klima består af ca. 10 medarbejdere inkl. studenter. Derudover er den offentlige forsyningsvirksomhed Nukissiorfiit, Elmyndigheden, Pinngortitaleriffik og Asiaq underliggende enheder til departementet.

I departementet løfter vi vigtige opgaver for samfundet til gavn for Grønland. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne.

Vi har mange spændende udviklingsopgaver, og det er vigtigt for os, at du føler, at du kan udvikle dig i jobbet.

Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde høj trivsel. Vores kendetegn for departementet er, at vi er i bevægelse, og vi er ambitiøse og tager ansvar. Vi står sammen som ét departement, hvor forskellighed er vores styrke. Du skal derfor kunne se dig selv til at trives i det miljø og bidrage til at understøtte dette.

Vi tilbyder
 • Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel
 • En attraktiv arbejdsplads med uformel tone præget af respekt og tillid
 • Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Ane Wraae Nielsen, tlf. +299 58 67 89, e-mail: awni@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 31. maj 2024. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.
Ansøgningsfrist:
31. maj 2024

Kontaktperson:
Ane Wraae Nielsen
+299 34 56 59

Ansættelsestype:
Fuldtid

Ansættelsesform:
Overenskomstvilkår

Arbejdsområde:
Energi

Geografisk område:
Kommuneqarfik Sermersooq

Departement:
Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Imaneq 1A - 801

Information :

 • Company : Naalakkersuisut
 • Position : Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima
 • Location : Danmark
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima job info - Naalakkersuisut Danmark above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Jurist til Vandkraftudbud, Offentlig energiforsyning, Landbrug og Klima job info - Naalakkersuisut Danmark in 07-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 07-05-2024