Specialanklagere til anklagemyndigheden i National enhed for Særlig Kriminalitet

Politi | Glostrup | DK

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Politi with the position of Specialanklagere til anklagemyndigheden i National enhed for Særlig Kriminalitet - Politi which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Specialanklagere til anklagemyndigheden i National enhed for Særlig Kriminalitet - Politi below matches your qualifications. Good Luck: D

Som specialanklager i Bedragerigruppen vil du få ansvaret for behandlingen af større og komplicerede sager om økonomisk kriminalitet....

Hamster Kombat
Glostrup Vil du være med til at bekæmpe den mest alvorlige og komplekse økonomiske kriminalitet? National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) søger to specialanklagere til Bedragerigruppen, som fører komplekse sager om økonomisk kriminalitet. Stillingen er til besættelse den 1. september 2024 og forudsætter ikke nødvendigvis, at du har forudgående anklagererfaring. Om stillingen
Som specialanklager i Bedragerigruppen vil du få ansvaret for behandlingen af større og komplicerede sager om økonomisk kriminalitet. Dine opgaver bliver blandt andet at:
  • deltage i forberedelsen af og gennemføre omfattende og komplekse straffesager inden for økonomisk kriminalitet,
  • indgå aktivt i et tæt samarbejde med bl.a. efterforskere, revisorer og analytikere om tilrettelæggelsen af sagerne,
  • samarbejde med såvel indenlandske og udenlandske myndigheder inden for dit speciale.

Da NSK’s sager ofte vil have stor samfundsmæssig betydning, vil du komme til at beskæftige dig med straffesager, som følges tæt af medierne. Straffesagerne bliver i vidt omfang behandlet ud fra en projektorienteret tilgang. Som anklager indgår du i et tæt og løbende samarbejde med efterforskerne om sagernes behandling. Du kommer til at indgå i en advokatur med et højt fagligt niveau og et godt samarbejde om sagerne, hvor det altid er muligt at sparre med andre dygtige anklagere. Vi prioriterer, at vores anklagere hele tiden udvikler sig fagligt og personligt. Vi vægter social trivsel højt, og vores omgangstone er uformel og åben. Derudover har vi stort fokus på, at der skal være god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Du må påregne rejseaktivitet i mindre omfang. Dig
Du har en høj faglig integritet med fokus på kvalitet og legalitet. Du er robust, ved¬holdende, har gennemslagskraft og evner at skabe resultater. Du inspirerer aktivt til høj faglighed i samarbejdet med andre. Du skal have gode formidlingsevner, kunne kommunikere på engelsk og være selvstændig og god til at samarbejde både internt og eksternt. Det er en fordel, hvis du har retserfaring, men det er ikke noget krav. Vi skal nok sikre, at du får den rette uddannelse og bliver klædt tilstrækkeligt på til at varetage rollen. Du arbejder kvalitetsbevidst, driftsorienteret og målrettet i et tæt tværfagligt samarbejde med efterforskere, specialkonsulenter, analytikere og administrative medarbejdere. Os
NSK er en landsdækkende enhed, som samler de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed. Vi efterforsker og behandler straffesager, der handler om den mest komplekse, økonomiske, organiserede og IT-relaterede kriminalitet. De straffesager, der tidligere blev behandlet af bl.a. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og de to regionale efterforskningsfællesskaber Særlig Efterforskning Vest (SEV) og Særlig Efterforskning Øst (SEØ), bliver nu efterforsket og strafforfulgt af NSK. Vi er mere end 1.200 ansatte og har egne efterforskningsafdelinger og egen anklagemyndighed, der består af i alt fem advokaturer. Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver lønmæssigt indplaceret som enten special- eller chefkonsulent efter overenskomsten for akademikere i staten, medmindre du i forvejen er tjenestemand. Indplacering i basislønintervallet inkl. pension og eventuelle tillæg forhandles individuelt og vil afhænge af dine kvalifikationer og erfaringsniveau.

Stillingens ansættelsesområde er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. Såfremt du i forvejen er ansat med dette ansættelsesområde, vil et skifte til stillingen ske ved en rokering inden for dit ansættelsesområde.

Hvis du ikke har anklagererfaring, vil du skulle gennemføre målrettet uddannelse, som sikrer, at du hurtigt oparbejder en fortrolighed med anklagerrollen. Afhængigt af dit erfarings- og kompetenceniveau kan det forekomme, at du starter ud som anklager og efter en uddannelsesperiode overgår til specialanklager.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden Hemmeligt. Du kan pålægges at varetage funktioner, hvor sikkerhedsgodkendelse til en højere klassifikationsgrad er nødvendig. Ansættelse i politiet og anklagemyndigheden er betinget af, at du til enhver tid kan opretholde den nødvendige sikkerhedsgodkendelse.

Dit arbejdssted bliver National enhed for Særlig Kriminalitet, Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet 2 med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokaturchef Niels Kjærsgaard på ndk001@politi.dk eller 6112-2098.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job.

Du bedes vedhæfte din motiverede ansøgning, CV, uddannelsesbevis, karakterudskrifter fra både din bachelor og kandidat samt eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. Vær opmærksom på, at dokumenterne kun kan vedhæftes i PDF-format.

Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så titlen på den stilling, du søger, fremgår. Du skal ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger flere forskellige job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil.

Vi forventer at holde løbende samtaler.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk og om Anklagemyndigheden på www.anklagemyndigheden.dk

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 10. juni 2024

Ansøg

OM NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i politiet og anklagemyndigheden.

Vi håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet og har egen anklagemyndighed, der fører vores straffesager. Vores efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor vores indsats har den største effekt.

De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

Vi understøtter derudover hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

Vi er ca. 1.200 dedikerede medarbejdere. Vi har forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde, som skaber en god dynamik og alsidighed i vores samarbejde og opgaveløsning.

I NSK har vi fokus på vores opgaveløsning, som kræver høj faglighed og kvalitet i vores arbejde. Vi er en arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere bliver endnu dygtigere, både gennem vores daglige arbejde og udfordringer og via løbende kompetenceudvikling. Derudover vægter vi trivsel, godt samarbejde samt balancen mellem dit job og privatliv højt.

NSK har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.


Information :

  • Company : Politi
  • Position : Specialanklagere til anklagemyndigheden i National enhed for Særlig Kriminalitet
  • Location : Glostrup
  • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Specialanklagere til anklagemyndigheden i National enhed for Særlig Kriminalitet job info - Politi Glostrup above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Specialanklagere til anklagemyndigheden i National enhed for Særlig Kriminalitet job info - Politi Glostrup in 10-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 10-05-2024