Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed

Welcome to the Latest Job Vacancies Site 2024 and at this time we would like to inform you of the Latest Job Vacancies from the Naalakkersuisut with the position of Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed - Naalakkersuisut which was opened this.

If this job matches your qualifications, please send your application directly through our latest Job site. Indeed, every job is not easy to apply because it must meet several qualifications and requirements that we must meet in accordance with the standard criteria of the Company who are looking for potential candidates to work. Good job information Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed - Naalakkersuisut below matches your qualifications. Good Luck: D

Det må forventes, at i ansættelsesprocessen at gennemgå en Tomas test, og at der indhentes relevante referencer. Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr....

Hamster Kombat
Vi søger Revisionschefen for Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed.

Grønlands Selvstyre søger en revisionschef, som kan stå i spidsen for en styrkelse af det interne revisionsarbejde på tværs af Selvstyret. Revisionsenheden varetager interne revisionsopgaver i Grønlands Selvstyre og følger Standarder for Offentlig Revision.

For at sikre fokus på god forvaltningskultur er målet, at styrke den interne revisionsenhed, der med det nødvendige faglige niveau, kan sikre en styrket intern revision på tværs af Grønlands Selvstyre.

Intern Revision refererer organisatorisk til Styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) og indgår i tæt samarbejde med Den centrale Regnskabsafdeling og Selvstyrets eksterne revision.

Det må forventes, at i ansættelsesprocessen at gennemgå en Tomas test, og at der indhentes relevante referencer.

Som øverste chef for revisionsenheden bliver dine opgaver blandt andet at:
 • Stå i spidsen for en konstruktiv udvikling af Kontoret for Intern Revision og at skabe en ny velfungerende enhed med optimal udnyttelse af kontorets kompetencer,
 • Samle, motivere og lede de interne revisorer der arbejder med meget forskelligartede revisionsopgaver,
 • Understøtte, at enheden hele tiden har de fornødne kompetencer og viden,
 • Kontinuerligt sikre efterlevelsen af de fælles principper for samarbejdet med den eksterne revisor,
 • Sikre, at de interne kontroller følger gældende regler og standarder,
 • Gennemføre revision af Selvstyrets 120 enheder, fonde samt anlæg og byggeregnskaber,
 • First Level Control af EUs Northern Periphery Programme projekter,
 • Godkende regnskabsinstrukser og inventarlister,
 • Rådgive og undervise Selvstyrets enheder i bl.a. regnskabsinstrukser, og intern kontrol,
Der er tale om en udviklende og udfordrende stilling, som stiller store krav til dine samarbejdsevner og faglighed. Vi forventer at du er i stand at skabe et godt arbejdsmiljø samt forestå forenklingen af vores administrative systemer og forretningsgange.

Dine kompetencer
For at komme i betragtning til stillingen skal du have en relevant videregående uddannelse og erfaring inden for økonomi, revision og risikostyring. Derudover forventer vi, at du:
 • Har revisionsmæssig uddannelse – cand. merc. Aud.
 • Har relevant ledelseserfaring,
 • Har flere års erfaring med intern eller ekstern revision,
 • Har lyst til at lede et kontor med 4 dygtige medarbejdere,
 • Har et godt kendskab til systemer, krav og procedurer for standarder i revision,
 • Har Indgående forståelse for god offentlig forvaltning,
 • Har gode evner til at planlægge opgaver og ressourcer,
 • Har gode analytiske evner,
 • Kan navigere i en politisk ledet organisation,
 • Ser dine medarbejder og deres trivsel og faglige udvikling som en vigtig ressource,
 • Kan bevare overblikket,
 • Gerne er dobbeltsproget og har engelskkundskaber. Har god og grundlæggende forståelse for grønlandsk kultur, sprog og samfundsforhold.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.911 og årligt Kr. 682.930

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Ansøgningsfrist er den 17. maj 2024, kl. 16.00 grønlandsk tid.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte regnskabschefen Egon Skindhøj på tlf. +299 346726 eller på mail: egsk@nanoq.gl i Den Centrale Regnskabsafdeling.
Ansøgningsfrist:
17. maj 2024 16:00

Kontaktperson:
Egon Skindhøj
346726

Ansættelsestype:
Fuldtid

Ansættelsesform:
Overenskomstvilkår

Arbejdsområde:
Økonomi og Finans

Geografisk område:
Kommuneqarfik Sermersooq

Departement:
Økonomi- og Personalestyrelsen / Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik
Aqqusinersuaq 5

Information :

 • Company : Naalakkersuisut
 • Position : Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed
 • Location : Danmark
 • Country : DK

How to Submit an Application:

After reading and knowing the criteria and minimum requirements for qualifications that have been explained from the Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed job info - Naalakkersuisut Danmark above, thus jobseekers who feel they have not met the requirements including education, age, etc. and really feel interested in the latest job vacancies Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed job info - Naalakkersuisut Danmark in 07-05-2024 above, should as soon as possible complete and compile a job application file such as a job application letter, CV or curriculum vitae, FC diploma and transcripts and other supplements as described above, in order to register and take part in the admission selection for new employees in the company referred to, sent via the Next Page link below.

Next Process

Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: support@joboio.com

Post Date : 07-05-2024